Username
Password
Forgot password?
     
LOGIN 525,321
VISITED1,068,850
  
    IFS eProcurement (old)
    SRM sap
    SUS sap
  PEMBEKAL/SUPPLIER  
SUS sap
Uji Komputer/Test Screen
Latihan/Training
Bantuan/Help
IWK Knowledgebases
eProcurement Forum
Pendaftaran Online / Online Registration
   
 
 

Kuala Lumpur/Selangor-----Alor Setar/Langkawi/Perlis-----Sg Petani-----Seb Perai-----Pulau Pinang-----Taiping-----Ipoh-----Manjung-----Skudai-----Kluang-----Melaka-----Seremban

K. Terengganu-----Pahang

 
 

newiconKepada pembekal dan kontraktor yang ingin berdaftar dengan IWK:
Pendaftaran secara Online
Pendaftaran secara Offline
Sebarang masalah sila hubungi Jabatan Perolehan IWK: Nor Azmi Muhamad 03-27801191 / Mohd Faizal Mohd Amaran 03-27801241
9/9/2015
newiconSekiranya mengalami masalah untuk login, emailkan ke ep@iwk.com.my untuk menetapkan semula Kata Laluan anda. Sila sertakan bersama nama syarikat dan Supplier ID untuk memudahkan urusan.
 

 

 

NOTIS SST

  1. Vendor yang berdaftar untuk SST perlu menghantar salinan sijil pendaftaran SST kepada azmim@iwk.com.my  untuk kemaskini data pendaftaran anda sebelum 31hb Oktober 2018.
  2. Semua harga bidaan melalui portal eProlehan adalah tidak termasuk nilai SST. Walaubagaimanapun, pihak IWK akan meminta sebutharga berserta nilai SST samada cukai perkhidmatan (Service Tax) 6% ataupun cukai jualan 5% atau 10% (Sales Tax) yang mana berkenaan sebelum PO atau kontrak dikeluarkan. Vendor perlu menunjukan salinan sijil pendaftaran SST sebagai bukti jika ingin caj SST.
  3. Semua inbois yang dikeluarkan untuk PO selepas 1hb September 2018 DIMESTIKAN membuat lampiran salinan inbois yang diimbas semasa menyediakan inbois di dalam SUS portal. Format inbois perlulah mengikut garis panduan yang diberikan oleh pihak Kastam Malaysia dan tidak mengandungi sebarang maklumat mengenai GST seperti No Pendaftaran GST, perkataan GST dan sebagainya.
  4. Maklumat terkini mengenai SST termasuk proses aliran pembayaran sebelum dan selepas perlaksanaan SST ada dipaparkan di portal ePerolehan: ep.iwk.com.my

SST NOTICE

1.    Vendors registered for SST are required to submit copy of their SST registration certificate to azmim@iwk.com.my for your company profile update before 31st October 2018.
2.    All bidding prices in eProcurement portal are excluding SST values. However, IWK will request a quote with SST value either Service Tax (6%) or sales tax (5% or 10%) applicable before PO or contract is issued. Vendors need to show a copy of SST registration certificate as a proof if they want to charge SST.
3.    All invoices issued for PO after 1st September 2018 MUST attached a scanned copy of vendor’s original invoice during invoice creation in SUS portal. The invoice format must follow the guidelines given by Customs Malaysia and does not contain any information related to GST such as GST Registration No or GST word.
4.    The latest information on SST including the payment process flow before and after SST implementation is displayed on the eProcurement portal: ep.iwk.com.my

 

4

Apa yang perlu dibuat sekiranya Tab PO tidak dapat dilihat didalam SUS? Bagaimana mencipta Good Receipt setelah menerima pesanan dari pembekal?
Bagaimana untuk membuat PO Confirmation? Bagaimana untuk mengesahkan Service Entry daripada kontraktor?
Bagaimana untuk mencipta Service Entry Sheet? Bagaimana untuk mengesahkan invoice daripada kontraktor?
Bagaimana untuk menyediakan Laporan Bulanan Kerja?  
Bagaimana untuk mencipta Invoice di dalam sistem?  
Bagaimana untuk menghantar semula Service Entry di dalam sistem?  
'PO Confirmation' gagal dikemaskini di dalam SUS kerana tarikh sudah melepasi 'Delivery Date'  

 
newiconLatihan Sistem SUS 2015 kepada kontraktor & pembekal baru oleh Jabatan Perolehan, klik untuk mendapatkan material latihan:
Latihan SUS 2015
27/11/2015
newiconTaklimat Sistem SUS 2015 kepada kontraktor & pembekal yang disampaikan oleh Jabatan Operasi di semua Pejabat Unit, klik untuk mendapatkan material CD:
Taklimat SUS 2015
27/11/2015
 

 

 
   
Auction Category
Unit Office
 
 
REF NO UNIT OFFICE AUCTION NAME CATEGORY START DATE CLOSE DATE SITE VISIT
 

28 June 2018

Kepada Kakitangan IWK, Term Contract Procedure , Manual Perolehan, FAL dan borang Green edisi terbaru boleh dimuat turun dari portal ini. Sila klik pada Procurement Info Centre.

23/5/2012
Jabatan Perolehan mendapati terdapat sebilangan kontraktor sengaja melengahkan masa lanjutan auction (auction extension time) dengan menurunkan harga yang masih tinggi berbanding harga terendah yang dihantar oleh kontraktor lain. Penyalahgunaan sistem ini menyebabkan auction berlanjutan selama beberapa jam dan menyebabkan kerugian masa untuk semua pihak termasuk pihak IWK. Auction Extension Time dibuat bertujuan untuk membantu kontraktor dengan memberi lebih peluang untuk memenangi sesuatu bidaan. Jika didapati masih ada kontraktor yang terlibat dengan penyalahgunaan ini, tindakan penggantungan akan dikenakan.
22/3/2012

Kepada Pembekal dan Kontraktor, terma dan syarat penggunaan sistem ePerolehan IWK adalah seperti di bawah:

"Pembekal atau kontraktor tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Indah Water Konsortium Sdn Bhd (IWK) , atau mana-mana individu lain, sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga IWK. Sekiranya pembekal atau kontraktor didapati cuba menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam IWK atau mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga, maka pembekal atau kontraktor bersetuju dengan tindakan-tindakan berikut yang akan diambil:

1) Penarikan balik tawaran kontrak bagi tender/sebut harga ; atau

2) Penamatan kontrak bagi tender/sebut harga; dan

3) Lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan IWK

Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada pembekal atau kontraktor sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga, maka pembekal atau kontraktor perlu segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran."

20/3/2012
Sekiranya anda mendapati Auction Category yang ditetapkan adalah tidak tepat berdasarkan kepada jenis kerja di dalam BQ, sila laporkan kepada Jabatan Perolehan di alamat email ep@iwk.com.my agar pembetulan dapat dilakukan oleh pengguna terbabit, jika perlu.
18 Aug 2011

Peringatan kepada pembekal/kontraktor yang tidak dijemput tetapi berminat untuk menyertai Sebutharga Terbuka:

1) 2 cara untuk memilih Sebutharga Terbuka: Cara 1 - Disebelah kanan,pilih sebutharga yang diinginkan di bawah ruangan Sebutharga Terbuka atau; Cara 2 - Diruangan Sebutharga Baru di bahagian tengah portal,pilih kategori kerja dan pejabat unit yang dikehendaki.

2) Sila klik Participate jika berminat untuk menyertai sebutharga jenis terbuka yang diinginkan.

3) Sila hadir ke lawatan tapak pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan,jika ada. Lawatan tapak adalah diwajibkan.

4) Kepada kontraktor yang telah hadir ke lawatan tapak tetapi tidak klik Participate terlebih dahulu sebelum tarikh/masa lawatan tapak, penyertaan untuk menyertai sebutharga tidak akan diterima.

18 Aug 2011

Pihak Audit dalaman mendapati sebilangan kontraktor telah memalsukan dokumen untuk tuntutan bayaran bagi kerja-kerja penyelenggaraan. Antara kesalahan yang telah dilakukan adalah menggunakan semula gambar-gambar bulan sebelumnya untuk tuntutan bayaran bulan berikutnya. Beberapa kontraktor yang terbabit telah disenarai hitam dan dilarang menyertai kerja-kerja di IWK.

Oleh yang demikian, masalah yang telah ditimbulkan oleh segelintir kontraktor ini turut memberi impak kepada semua kontraktor berprestasi baik yang lain. Pihak IWK berharap perkara ini tidak akan berulang dan selama ini amat berterima kasih kepada semua kontraktor kerana telah bersama-sama bekerja keras dengan kami bagi menjaga mutu perkhidmatan yang baik kepada para pelanggan. Pihak IWK berharap kerjasama ini akan berterusan supaya kualiti perkhidmatan dapat dipertingkatkan
18 Aug 2011
Pembekal dan kontraktor boleh mula melihat senarai keputusan untuk pemenang bidaan. Klik pada Dashboard e-Bidding > Report > Winner List Report
18 Aug 2011

Forum ePerolehan Indah Water adalah untuk anda salurkan maklumat, komen atau pandangan. Klik untuk masuk ke halaman ini.

SUPPLIER/CONTRACTOR

Untuk syarikat yang menolak tawaran setelah memenangi bidaan, sila maklum bahawa tindakan yang boleh diambil adalah;

Penolakan Pertama: 3 bulan pergantungan, Penolakan Kedua: 6 bulan pergantungan, Penolakan Ketiga: 1 tahun pergantungan.

SUPPLIER/CONTRACTOR
Sekiranya terdapat perubahan email & no hp wakil syarikat, sila hubungi IWK secepat yang mungkin agar jemputan untuk menyertai tender/sebutharga diterima. Anda juga boleh menghadiri sesi latihan ulangan jika diperlukan. Hubungi En. Nor Azmi Mohamad, Sekretariat Pendaftaran Jabatan Perolehan di talian 03-27801191 / azmim@iwk.com.my
SUPPLIER/CONTRACTOR
Sekiranya mengalami masalah Username & Kata Laluan(Password), sila hubungi Pn. Ani Rahayu, Jabatan Teknologi Maklumat di talian 03-27801153 / rahayub@iwk.com.my. Sebarang masalah berkenaan penggunaan sistem sila hubungi Mohd Faizal Mohd Amaran, Jabatan Perolehan di talian 03-27801241 / faizalrn@iwk.com.my
SUPPLIER/CONTRACTOR
B5 Untuk kontraktor dan pembekal IWK yang baru berdaftar, anda akan menerima jemputan untuk menghadiri latihan sistem ini. Surat jemputan, email dan fax akan dihantar dua minggu sebelum latihan bermula.  Untuk memudahkan perjalanan latihan ini, diharap pembekal/kontraktor dapat memberi kerjasama penuh dengan mematuhi tarikh kelas yang telah ditetapkan. Sila rujuk surat yang dihantar kepada anda.  
SUPPLIER/CONTRACTOR
B5Bagi kontraktor/pembekal yang telah berdaftar tetapi masih lagi enggan menghadiri sesi latihan, anda tidak akan dijemput untuk menyertai sebarang tender/sebutharga pada masa akan datang.
SUPPLIER/CONTRACTOR
 
____________________________________________________________________________

Sesuai dipapar menggunakan Internet Explorer versi 6.0 ke atas dengan resolusi 1024 x 768

Sebarang aduan atau komen sila email kepada ep@iwk.com.my
Copyright © 2007 - 2017 Jabatan Perolehan Indah Water Konsortium Sdn Bhd

 

 
Tender Terbuka
 
 
Sebutharga Terbuka
Sebutharga Tertutup